Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2023

Gösterim: 995

Kongre Temaları

KONGRE ANA TEMASI:

CUMHURİYET'İN 100. YILINDA TÜRKİYE’DE SOSYAL POLİTİKALARIN VE ÇALIŞMA İLİŞKİLERİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE GELECEĞİ

 

KONGRE ALT TEMALAR:

 • COVID-19 Sonrası Çalışma Biçimlerinin Yeniden Değerlendirilmesi
 • Çalışan Refahı, Onuru ve İş ilişkileri
 • Değişen Beceriler, Bilgiler ve Yeni Meslekler
 • Refah Devleti ve Refah Karması
 • Endüstri 4.0 ve Toplum 5.0 bağlamında Çalışma İlişkileri
 • Endüstri İlişkileri, Temsil, Sendikal Stratejiler ve Değişimleri
 • Geleceğin Demografik ve Sosyal Güvenlik Sorunları
 • Küresel İklim Değişikliği, Yeşil Ekonomi, Yeşil İşler ve Sosyal Politika
 • İş Hukukunda Güncel Gelişmeler: Arabuluculuk ve Daha Fazlası
 • İşyerinde Eşitsizlik ve Ayrımcılık
 • Sosyal Politika Aracı Olarak Sosyal Güvenlik: Dünü, Bugünü ve Geleceği
 • Sendikaların Dünü, Bugünü ve Geleceği: Sendika 4.0
 • Sosyal Politika Aktörü Olarak Sivil Toplum Kuruluşları
 • Sosyal Politika Bağlamında Geçmişten Günümüze Türkiye’de Eğitim
 • Sosyal Politika ve Göç Çalışmaları
 • Sürdürülebilirlik ve Sosyal Politika
 • Teknoloji ve Güncel Riskler
 • Türkiye’de Aile ve Sosyal Politika
 • Türkiye'de Sosyal Politika ve Dezavantajlı Gruplar
 • Dünden Bugüne İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Doğal Afetlerin Ekonomik ve Sosyal Etkileri
 • Doğal Afetlerin Çalışma Hayatına Etkisi